Riihimäki | Hyvinkää | Loppi | Janakkala | Hausjärvi | Mäntsälä | Järvenpää | Jokela

Ilmanvaihto & sisäilma
ENS sisäilmapalvelut

Tarjoamme kattavan valikoiman erilaisia tutkimus- ja mittauspalveluita kiinteistöjen sisäilmaongelmien selvittämiseen. Sisäilmaan liittyvien palveluidemme kattavuutta täydentää pitkäaikainen kokemuksemme ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus-, mittaus- ja säätötöistä.

Puhdas, raikas sisäilma on elintärkeä

Lähes 90 % elinajastamme vietämme sisätiloissa, kotona, työpaikalla, koulussa, harrasteiden parissa, ostoksilla jne. Vuorokauden aikana hengitämme keuhkoihimme vähintään 15 000 litraa ilmaa – mutta minkälaista?

Hyvä sisäilma on pölytön, hajuton, vedoton ja mauton

Meille jokaiselle hyvän elämänlaadun perusedellytys on, että niin työssä kuin kotona hengittämämme sisäilma on mahdollisimman pölytöntä ja hajutonta. Raikas, puhdas hengitysilma pitää meidät virkeinä ja myös terveempinä.

Mikäli epäilet sisäilmasi laatua voit kääntyä puoleemme, niin suunnitellaan juuri sinun kiinteistösi tarpeisiin soveltuvat toimenpiteet sisäilman parantamiseksi.

Ilmanvaihto

 • Ilmanvaihtokanavien puhdistukset ja huollot
 • Ilmavirtojen mittaukset ja säädöt
 • Desinfioinnit
 • Suodattimet ja suodatinhuollot
 • Kanavien videokuvaukset
 • Huoltosopimukset
 • Ilmanvaihdon toimivuuden tarkastus
 • Ilmanvaihdon parantaminen ja korjaukset

Likainen ilmanvaihtojärjestelmä turmelee raikkaan tuloilman

Rakennuksessa oleskelevien ihmisten toiminnan lisäksi sisäilmaa huonontavat rakenteista, sisustusmateriaaleista sekä mahdollisista kosteusvaurioista vapautuvat, haitalliset epäpuhtaudet. Näiden lisäksi puhdistamaton ja huonosti hoidettu ilmanvaihtolaitteisto on erittäin usein epäpuhtaan, tunkkaisen sisäilman aiheuttaja. Ilmanvaihtokanaviin kertyy pölyä, siitepölyä, homesieniä, mikrobeja, bakteereja, savun, käryn, kemikaalien jäämiä. Eristämättömiin ilmanvaihtokanaviin tiivistyvä kosteus vielä tehostaa epäpuhtauksien mm. terveyttä vaarantavien mikrobien leviämistä sisäilmaan.

Myös ilmanvaihtojärjestelmän puutteellinen tai epätarkka säätäminen voi olla sisäilman huonon laadun syy. Korkea hiilidioksidipitoisuus sisätiloissa väsyttää, vähentää viihtyvyyttä ja työtehoa.

Jotta ilmanvaihto toimisi tarkoituksen mukaisesti, laitteisto vaatii säännöllisen puhdistamisen ja ilmavirtojen tarkistamisen.

Määräajoin suositetulla ilmanvaihtojärjestelmien huollolla voidaan parhaiten varmistaa hyvä sisäilman laatu rakennuksessa. Epäpuhtauksien poiston lisäksi huollolla vähennetään myös laitteistojen korjaus- ja huoltokuluja, pidennetään laitteiden käyttöaikaa ja säästetään käyttöenergiaa. Esimerkiksi suodattimille kerääntynyt lika muodostaa hajua jo muutamassa kuukaudessa. Niinpä kaupunkialueilla suodattimen hygieeninen vaihtoväli onkin yleensä n. 3-6 kuukautta.

Ilmanvaihtolaitteiston likaantuminen heikentää myös laitteiston toimintatehokkuutta. Ilman virtaus likaisissa kanavissa estyy, lämmön talteenoton hyötysuhde laskee ja energiaa kuluu entistä enemmän.

Yrityksellämme on käytössä nykyaikaiset ja tehokkaat ilmanvaihtolaitteiden puhdistusvälineet sekä koulutettu henkilöstö. Voit kääntyä puoleemme vaativimmissakin ilmanvaihdon puhdistus- ja huoltoasioissa. Kauttamme voit tilata myös ilmanvaihtolaitteiden suodattimet.

Jos epäilet kiinteistösi ilmanvaihtojärjestelmän toimintatehokkuutta ja kuntoa pyydä meiltä laitteiston kuntokartoitus. Kuntokartoituksen pohjalta voimme suunnitella juuri sinun kiinteistöllesi sopiva puhdistus ja huolto kokonaisuus.

Sisäilmatutkimus

 • sisäilman kosteus- ja lämpötilamittaukset
 • paine-eromittaukset
 • ilmavirtojen mittaukset
 • ilmanvaihdon toimivuuden tarkastus
 • hiilidioksidipitoisuuden mittaus
 • kosteusmittaukset
 • lämpökuvaus
 • pölynkoostumusmittaukset
 • VOC-pitoisuuden mittaus
 • mikrobimittaukset

Rakennuksen sisäilman laatuun vaikuttavat ilmanvaihtoratkaisut, rakennuksen sijainti, rakennustapa, rakennusmateriaalit, käyttö ja sääolot.

Tavallisimmin ihminen kokee huonon sisäilman esim. kylmyytenä/vetoisuutena, tunkkaisuutena, poikkeavina hajuina tai liiallisena pölyisyytenä sisäilmassa. Monesti myös saattaa olla, että joku perheenjäsenistä oireilee huonon sisäilmanlaadun seurauksena ilman, että muut samassa tilassa asuvat reagoisivat siihen mitenkään.

Huonosta sisäilmanlaadusta johtuvia oireita voivat olla mm.

 • silmien, nenän, kurkun tai nielun ärsytysoireet
 • nenän kuivuus tukkoisuus tai nuha
 • päänsärky ja pahoinvointi
 • väsymys
 • vedon/ kylmyyden tunne

Mikäli ongelmien aiheuttajaa ei ole rakenneteknisillä kuntotutkimuksilla saatu selvitettyä, voidaan sisäilman olosuhteita ja siinä esiintyviä epäpuhtauksia ja niiden pitoisuuksia tutkia sisäilmamittausten avulla.

Rakennuksen terveellisyyteen vaikuttavat sisäilman fysikaaliset olot sekä kemialliset ja mikrobiologiset epäpuhtaudet. Sisäilmasta tehtävien mittauksien avulla voidaan arvioida, esiintyykö sisäilmassa sellaisia olosuhde tekijöitä tai tavallisuudesta poikkeavia epäpuhtauksien pitoisuusmääriä, jotka saattaisivat aiheuttaa tilojen käyttäjille haittaa tai antaa viitteitä rakenteiden tai järjestelmien puutteellisesta toiminnasta.

Sisäilmaongelmien ratkaisussa tulisi aina lähteä liikkeelle tapauskohtaisesti tehdystä suunnitelmasta. Etenemällä järjestelmällisesti suunnitelman mukaan säästytään monesti turhilta tutkimuksilta sekä mittauksilta ja näin ollen tarpeettomilta kustannuksilta.

© Etelä-Suomen Nuohous- ja Sisäilmapalvelu. Toteutus MI Suunnittelu.